De chronische pijnpatiënt

Uit het rapport Chronische pijn van de regieraad Kwaliteit voor Zorg 2011 blijkt dat de chronische pijnpatiënt nog te vaak een verkeerde diagnose en/of behandeling krijgt. Alhoewel er de laatste jaren veel nieuwe inzichten zijn rondom de mechanismen van chronische pijn, blijken veel klachten nog onbegrepen of worden behandelingen niet goed voorgeschreven. "Pijn is van ons allemaal en van niemand", zo wordt vastgesteld. Zij pleiten daarom voor een overkoepelende indicatie chronische pijn en een multidisciplinaire aanpak.

Uit: pijnpatientennaar1stem.nl

Chronische pijn wordt bij tal van indicaties vastgesteld. Vaak is pijn de hoofdaandoening, soms een bijkomende klacht, heel vaak de meest invaliderende factor. Veel patiënten met chronische pijn zijn niet of minder goed in staat om arbeid te verrichten, wat direct de leefsfeer en eigenwaarde raakt. Chronische pijn is kostenverhogend voor het huishouden. Binnen patiëntenorganisaties is bekend dat chronische pijn en het onbegrip erover patiënten vaak radeloos en depressief maakt.

Johanna Biemans MSc,Klinisch Epidemiologe