Ook copingstrategieën vanuit acupunctuur geven verlichting bij chronische nekpijn

01/03/2016 geplaatst in Nieuws
Een nieuwe studie [1], uitgevoerd door het team van Hugh McPherson, versterkt het bewijs voor de werkzaamheid van acupunctuur bij chronische pijn.

Het is inmiddels bekend dat chronische pijnpatiënten verschillen in de manier waarop ze omgaan met hun pijnklachten. Dat noemen we copingstijlen en deze hebben invloed op de pijnbeleving. Zo hebben fatalistische gedachten ('er is niets aan te doen') en een passieve copingstijl (een sterk afhankelijke opstelling naar anderen) een negatieve invloed op de pijnbeleving. Dit is met name omdat het bewegingsarmoede en depressie in de hand werkt; twee factoren die de patiënt in een neergaande spiraal kunnen brengen [2]. Mogelijk zijn het aanleren van zelfmanagement-technieken, zoals oefeningen en massage en het geven van advies, medeverantwoordelijk voor het lange termijn-effect gemeten in deze trial. Dit naast de pijnstillende effecten die acupunctuur heeft. Een ander, niet te onderschatten aspect is de zingeving en betekenis die patiënten meekrijgen via acupunctuur [3]

In een gerandomiseerde drie-armige studie zijn twaalf sessies acupunctuur en twintig Alexander-technieksessies in combinatie met usual care (medicatie en fysiotherapie) vergeleken met usual care alleen. 517 patiënten met chronische nekpijn (langer dan drie maanden aanwezig) deden mee aan het onderzoek. Pijnscores werden gemeten op het moment van nul, drie, zes een twaalf maanden, met de Northwick Pain Questionnaire (NPQ). De mate van zelfmanagement werd gescoord op de Chronic Pain Self-Efficacy Scale. Vergelijkende NPQ scores tussen de groepen op 12 maanden: acupunctuur vs. gangbare zorg 3.92 % punt (95% C.I. 0.97-6.87) reductie voor de acupunctuurgroep (p=0,009) en 3.79 % punt (C.I. 0.91-6.66) voor de Alexander-techniek groep vs. gangbare zorg (p=0.010). Na 10 sessies acupunctuur (gedurende 6 maanden) hield de pijnreductie stand op 12 maanden: 32% (vanaf nul-meting) op de NPQ score voor acupunctuur en 31 % voor de Alexandertechniek. De scores zijn significant (p<0.001) geassocieerd met de mate van ervaren zelfmanagement, gemeten via de Self-Efficacy Scale.


Hugh MacPherson, senior researcher at the University of York.

'Acupuncture and Alexander Technique probably work differently to reduce pain, but they may be similar in that they help patients change past behaviors and habits and lead towards improved coping strategies and self-care.'


1. MacPherson H. et al, Alexander technique lessons or Acupuncture sessions for persons with chronic neck pain: A randomized trial. Ann. Intern. Med. 2015 Nov 3;163(9):653-62.

2. Thijs K. De invloed van pijncoping op de levenskwaliteit van patiënten met chronische pijn. UvG 2003-2004

3. www.willempinksterboer.com