Cochrane: Neem minstens 6 behandelingen acupunctuur bij spanningshoofdpijn.

24/04/2016 geplaatst in Nieuws

Cochrane reviews vormen de hoogste bewijslast bij het ontwikkelen van richtlijnen in de gezondheidszorg. Om deze reviews te schrijven, wordt systematisch in de literatuur gezocht naar alle onderzoeken die in een bepaalde periode zijn uitgevoerd over een bepaalde klacht. Van te voren worden de zoekcriteria vastgelegd zodat onderzoeken met dezelfde onderzoeksvragen (hypotheses) samengebracht (geïncludeerd) worden. Ze worden beoordeeld op kwaliteit en de resultaten worden samengevat in een aanbeveling.De Cochrane database is een database waarin al deze systematische reviews zijn opgenomen. Elke vijf jaar moeten ze geüpdate worden om verwijdering te voorkomen. De update van de Cochrane review acupunctuur bij spanningshoofdpijn is verschenen op 19 april jl. Deze review is een update van de originele versie van Klaus Linde et al. uit 2009. De aanbeveling voor acupunctuur is positief! En deze keer wél significant beter ten opzichte van placebo acupunctuur!

De bottomline luidt als volgt:

The available evidence suggests that a course of acupuncture consisting of at least six treatment sessions can be a valuable option for people with frequent tension-type headache.

Voor deze review is systematisch gezocht in de literatuur naar onderzoeken om de volgende hypotheses te toetsen:
Acupunctuur is:
a. effectiever dan routine zorg alleen.
b. effectiever dan 'nep'(placebo) acupunctuur.
c. even effectief als andere interventies om hoofdpijn frequentie te verminderen in volwassenen met episodische en spanningshoofdpijn.

De behandelingen werden als succesvol gezien als de hoofdpijnfrequentie na de behandelingen (twee tot vier maanden) met minstens 50% waren afgenomen.

Er zijn twaalf onderzoeken (waaronder één nieuwe) gevonden, met in totaal 2349 deelnemers:
a. Twee onderzoeken van hoge kwaliteit met in totaal 1472 deelnemers. Het percentage deelnemers dat een vermindering in hoofdpijn frequentie van minstens 50% rapporteerde, was hoger in de acupunctuurgroepen dan in de controlegroepen.Trial 1: (totaal 1265) 302/629 (48%) versus 121/636 (19%); risk ratio (RR) 2.5; 95% confidence interval (CI) 2.1 to 3.0; Trial 2: (totaal 207) 60/132 (45%) versus 3/75 (4%); RR 11; 95% CI 3.7 to 35). (Ter verduidelijking: een RR (risk ratio) van 2.5 betekent dat met een acupunctuurbehandeling de kans op 50% vermindering in frequentie 2.5 maal groter is dan bij de vergeleken behandeling)

b. Zeven onderzoeken van gemiddelde tot lage kwaliteit waarvan er vijf geschikt zijn bevonden voor een meta-analyse.
Van de proefpersonen die acupunctuur ontvingen, 205/391 (51%) had minstens 50% een reductie van hoofdpijn frequentie vergeleken met 133/312 (43%) in de placebo groep (RR 1.3; 95% CI 1.09 to 1.5). De resultaten bleven hetzelfde tot zes maanden na randomisatie.

c. Acupunctuur werd vergeleken met fysiotherapie, massage of oefentherapie in vier onderzoeken van lage tot middelmatige kwaliteit met slechte rapportages. In geen enkel onderzoek is acupunctuur superieur bevonden ten opzichte van de vergeleken behandelingen.

De conclusie van de auteurs luidt dat acupunctuur effectief bevonden is voor de behandeling van spanningshoofdpijn maar de kwaliteit van de studies blijft nog steeds laag. Dus additief onderzoek is een vereiste.

Hieronder ziet u de afbeelding van de meta-analyse die is uitgevoerd bij vier van de gevonden studies. In een meta-analyse worden resultaten van de verschillende onderzoeken bij elkaar opgeteld. Zo kan er een 'totale' uitkomst worden bepaald.


Lees meer

Andere updates in de Cochrane:
1. Acupunctuur bij Dysmenorhea (pijnlijke menstruatie): geen aanbeveling mogelijk vanwege slechte kwaliteit onderzoek.
2. Acupunctuur bij pijn gerelateerd aan kanker in volwassenen: geen aanbeveling mogelijk vanwege te kleine studies.
3. Stimulatie van PC 6 bij postoperatieve misselijkheid en overgeven: stimulatie van PC 6 is in effectiviteit te vergelijken met antiemetics
4. Acupunctuur bij nekpijn: acupunctuur geeft een pijnverlichting die beter is dan die van een sham acupunctuur interventie. Pijnverlichting ook nog aanwezig na follow-up

Voor een overzicht van alle acupunctuur vermeldingen in de Cochrane kunt u hier terecht.

Johanna Biemans, voorzitter NKA.